Architektura Gdańsk
Kurs rysunku na Architekturę

Jeżeli marzysz o tym aby dostać się na architekturę na Politechniki Gdańskiej, warto wiedzieć: jaki jest przebieg rekrutacji, jakie są wymogi oraz co zrobić by znaleźć się na liście studentów Politechniki Gdańskiej. Jedno jest pewno – przygotowania warto zacząć zdecydowanie wcześniej, rok lub nawet dwa lata, aby mieć potencjalnie jak największe szanse na pomyślne zdanie egzaminu.

Architektura Gdańsk - wymagania

Przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji na kierunek architektura to:
1. matematyka
2. przedmiot dodatkowy: informatyka albo historia sztuki
3. język polski
4. język obcy 

Dodatkowo należy zdać sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, który składa się z:

 • rysunku odręcznego na Politechnice Gdańskiej oraz
 • testu (w ostatniej rekrutacji w wersji online)

Studia na kierunku Architektura na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w trybie stacjonarnym od poniedziałku do piątku.

Architektura Gdańsk egzaminy

Na Wydział Architektury obowiązuje egzamin wstępny z rysunku oraz test wiedzy i predyspozycji do wykonywania zawodu architekta. Za maturę można uzyskać 100 punktów i za egzamin wstępny także można uzyskać 100 punktów. Egzamin wstępny na architekturę obejmuje dwa etapy.

1 etap - egzamin wstępny z rysunku w Gdańsku

Można otrzymać za niego maksymalnie 30 punktów. Sprawdza on umiejętność rysowania (także postaci), znajomość perspektywy, kompozycji, kadrowania.

2 etap - Architektura Gdańsk test

Można otrzymać za niego (maks. 70 pkt.). Test ocenia znajomość rysunku perspektywicznego, aksonometrii, konstrukcji brył oraz historii architektury. Warto już wcześniej zacząć przygotowywać się do egzaminu na wymarzone studia. Im więcej pracy włożysz w przygotowania, tym lepszy wynik osiągniesz na egzaminie, i tym większą masz szansę na zostanie studentem wydziału architektury na Politechnice Gdańskiej. Zapraszam na kursy przygotowujące do egzaminów na wydział architektury do mojej szkoły rysunku wenecjusz.pl. W poprzednich latach absolwenci mojej szkoły rysunku z powodzeniem dostali się na wymarzone studia architektoniczne z czołowych miejsc na liście przyjętych. Wszystkim uczniom pragnącym studiować architekturę życzę powodzenia w realizacji planów!

Architektura Gdańsk rekrutacja

Etap rekrutacyjny mieści się w kilku krokach:

 • od połowy maja do 1 czerwca – rejestracja kandydatów (zapisy internetowe)
  w systemie eRekrutacja https://pg.edu.pl/rekrutacja. W tym wnoszenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł
 • czerwiec – publikacja podziału na grupy uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta
 • w czerwcu również odbywa się sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta
 • lipiec – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta
 • lipiec – dokonywanie korekt na koncie rekrutacyjnym:
  dodawanie kierunków studiów innych niż architektura, zmiany kolejności preferencji
  samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
  potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
  elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
  elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
  elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
  elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
 • lipiec – publikacja list rankingowych na studia stacjonarne I stopnia
 • lipiec – składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
 • lipiec – publikacja list przyjętych na studia

Architektura Gdańsk - od kiedy zacząć przygotowania?

Przygotowania warto zacząć od nauki rysunku. Należy założyć sobie minimum rok na naukę rysunku. Pamiętajmy, jednak że im wcześniej zaczniemy naukę, tym lepiej będziemy przygotowani to egzaminu. Osiągniemy wyższy poziom w rysowaniu, i pewniej i zdecydowanie przystąpimy do egzaminu. Systematyczna nauka rysunku to pewniejsza ręką w pracach i możliwość zdobycia jak największej liczby punktów na egzaminie wstępnym. Im lepszy wynik z rysunku, tym szansa na zdobycie więcej punktów na wstępnym egzaminie. Egzamin z rysunku, to bardzo ważny element egzaminu, na który trzeba być przygotowanym. Im lepszy wynik z rysunku, tym wyższe miejsce na liście kandydatów przyjętych na wydział. Zapraszam na kursy przygotowujące do egzaminów na Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej do mojej szkoły rysunku wenecjusz.pl. W poprzednich latach absolwenci mojej szkoły rysunku z powodzeniem dostali się na wymarzone studia architektoniczne.

Perspektywy zawodowe zawodu architekta

 • pracownie projektowe oraz biura architektoniczne
 • nadzór budowlany w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem
 • pracownie konserwacji zabytków
 • stosowne komórki organów samorządowych

Wyjątkowa Szkoła Rysunku i Malarstwa w Trójmieście

Szkoła Wenecjusz.pl zapewnia kursy rysunku na architekturę. Jeśli szukasz dobrej szkoły rysunku w Gdańsku, która pozwoli Ci dostać się na architekturę na Politechnice Gdańskiej – zapraszamy do naszej szkoły

Wenecjusz Mielechowicz

Wenecjusz-Mielechowicz

Jestem zdania, że w sztukach plastycznych talent to zaledwie 3% sukcesu, reszta to ciężka praca. Aby zdać egzaminy, należy się do nich przede wszystkim solidnie i wszechstronnie przygotować. Zamiast liczyć na szczęście lepiej postawić na swój wysiłek, pracę i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności w praktyce. Ale to nie jedyny powód dla którego warto być najlepszym. W życiu zawodowym, gdy przyjdzie zmierzyć się z konkurencję wygrywają zazwyczaj najlepsi. 

Moje motto to “W życiu warto być najlepszym”. 

Wenecjusz Mielechowicz, artysta, nauczyciel, założyciel gdańskiej szkoły rysunku wenecjusz.pl

Kursy Architktury w Gdańsku Wenecjusza Mielechowicza to:

Połączenie zajęć indywidualnych i grupowych

Aby dobrze nauczyć się rysunku same zajęcia grupowe to za mało. Bowiem tylko podczas zajęć indywidualnych nauczyciel ma możliwość przekazania uczniowi pełni wiedzy i kontrolować czy rozwój artystyczny zmierza w określonym kierunku.

Unikalna metody nauczania

Nauka u nas opiera się na indywidualnym nauczaniu, ale także na autorskich metodach, które opracował prowadzący w miarę rozwoju swoich zdolności przekazywania wiedzy. 

Praca z uznanym profesjonalistą

Tylko praca z uznanym autorytetem daje gwarancję wysokiego poziomu nauczania. Prowadzący szkołę jest uznanym za granicą artystą, którego prace wystawiane były w Royal Hibernian Academy.

Najwyższy poziom nauczania

Indywidualna praca z każdym kursantem

Najlepiej wyposażona pracownia w Trójmieście

98% zdawalności na studia

Nauczyciel z udokumentowanym dorobkiem artystyczno-designerskim

Najlepsze opinie o szkole w Trójmieście

Opinie na temat naszych kursów rysunku