You are currently viewing Bazylika Mariacka
Bazylika Mariacka

Kośćiół Mariacki – potocznie nazywany koroną miasta Gdańska. Historyczne miejsce na mapie miasta  i  bezsprzecznie największy kościół w Gdańsku, który zachwyca swoją architekturą, ogromem i historią. Miejsce naprawdę wyjątkowe. Zlokalizowany jest na placu mieszczącym się pomiędzy ulicami Chlebnicką, Piwną i św. Ducha. Do jednej z bram kościoła można dojść od strony Motławy, bezpośrednio ulicą Mariacką. Bazylika Mariacka uznawana jest przez wielu za najwspanialszą budowlą historycznego Gdańska. Tworzenie tego niesamowitego miejsca rodziło się etapami i w rezultacie zajęło budowniczym 159 lat. Potężny kościół, który powstał, jest w stanie pomieścić aż 20 tysięcy osób. Bazylika Mariacka to dziś świetny punk panoramiczny na miasto, wieża kościoła która liczy 78 metrów – to do dziś najwyższy budynek w Gdańsku.  Z punku widzenia architektonicznego kościół przedstawia styl ceglany, gotycki – świadczą o tym gotyckie ołtarze i malowidła. Wielkie wrażenie robi w nim główny złocony ołtarz, ukazujący koronację Najświętszej Marii Panny i liczne inne sceny biblijne. Na ogromną uwagę zasługuje również astronomiczny zegar – działo sztuki i zabytek średniowiecznej techniki. W bazylice zachwycić nas morze bardzo ciekawa figura gdańskiej Pięknej Madonny, ołtarz Świętej Barbary czy też tablica dziesięciorga przykazań. Gotycka architektura tego miejsca to również : plan nieregularnego łacińskiego krzyża, trójnawowy chór, przylegające kaplice do każdej z naw bocznych, sklepienia oparte na ośmiobocznych, potężnych filarach, gęsty i potężny układ żeber oraz gwieździste sklepienia. Miejsce zdecydowanie warte uwagi, pełne burzliwej historii, dzieł sztuki, pamiątek. Kunszt dawnych mistrzów. Miejsce które zdecydowanie skłania do refleksji nad przemijaniem. trwaniem, nad przeszłością.