You are currently viewing Czy jest możliwe, żeby ktoś zdał do szkoły artystycznej bez jakichkolwiek korepetycji?
Czy jest możliwe, żeby ktoś zdał do szkoły artystycznej bez jakichkolwiek korepetycji?
  • Post category:Bez kategorii
Nie znamy takiego przypadku, by ktoś w trybie normalnym zdał egzaminy, mimo, że nigdy wcześniej nie miał styczności z profesjonalnym nauczaniem. Amatorski sposób patrzenia na sztukę w stosunku do profesjonalnego jest biegunowo odmienny. Sztuka dokonała w swojej historii wielu odsłon zależności plastycznych, które czynią ją bardziej atrakcyjną. Amatorskie obserwowanie może jedynie wychwycić w jakimś sensie ogólną impresję takiej urody, ale nie będzie maiło dostatecznego warsztatu do rozpoznania zalet w danej obserwacji i technicznego wykorzystania tego wrażenia na płaszczyźnie. Tego nie da się zrobić intuicyjnie. A konkurencja jest spora. Wiadomo, ilość miejsc na studia, jest zawsze o dużo za mało w stosunku do kandydatów. W takich okolicznościach należy liczyć się z tym, że większość rodziców zorganizuje dla swojego dziecka profesjonalne przygotowanie do egzaminów. A to już z automatu podnosi poziom na egzaminach.