You are currently viewing Jak dostać się na architekturę w Gdańsku?
Jak dostać się na architekturę w Gdańsku?

Marzysz o studiach architektonicznych? Chciałbyś / chciałabyś studiować na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej? Nie wiesz od czego zacząć przygotowania? Jak się przygotować? Kiedy zacząć? Niżej udzielam odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Z moimi wskazówkami będzie Ci łatwiej zaplanować działania, naukę i szkolenie kreski. 

Co zdawać na maturze?

Kiedy podejmiesz decyzję o tym, żeby studiować architekturę, warto zorientować się w wymaganiach danej uczelni, jakie są stawiane studentom. Oprócz wyników z matury z matematyki na poziomie podstawowym, bądź rozszerzonym, brane są pod uwagę także wyniki egzaminów wstępnych. Dodatkowo punktowane są matury z przedmiotów takich jak historia sztuki i informatyka. Warto wziąć to pod uwagę zamierzając ubiegać się o miejsce na wydziale architektury. Im lepiej zdana matura, tym więcej punktów przyzna komisja rekrutacyjna. Jednak nawet matura zdana na 100% nie gwarantuje miejsca wśród studentów architektury. Niezbędne jest zdanie egzaminów wstępnych na wydziale. Nie oznacza to, że można maturę “położyć”. Niezbędnym minimum był ostatnio wynik z matury na poziomie 50% . Warto się starać.

Rysunek – kiedy zacząć?

Przygotowania warto zacząć od nauki rysunku. Minimum na naukę rysunku to około rok, ale im wcześniej zaczniesz, tym wyższy osiągniesz poziom w rysowaniu i tym pewniejszy/pewniejsza będziesz w kolejnych pracach, a tym samym zdobędziesz więcej punktów na egzaminie wstępnym. Jest to bardzo ważne element egzaminu i dobrze jest być przygotowanym. Im lepszy wynik z rysunku, tym wyższe miejsce na liście kandydatów przyjętych na wydział. 

Egzamin wstępny – jak wygląda?

Na Wydział Architektury obowiązuje egzamin wstępny z rysunku oraz test wiedzy i predyspozycji do wykonywania zawodu architekta. Za maturę można uzyskać 100 punktów i za egzamin wstępny także można uzyskać 100 punktów. 

Egzamin wstępny obejmuje dwa etapy:

  1. egzamin wstępny z rysunku w Gdańsku (maks. 30 pkt.) – sprawdza umiejętność rysowania (także postaci), znajomość perspektywy, kompozycji, kadrowania
  2. egzamin wstępny – test (maks. 70 pkt.) – ocenia znajomość rysunku perspektywicznego, aksonometrii, konstrukcji brył oraz historii architektury

Posiadając tę wiedzę, warto już wcześniej zacząć przygotowywać się do egzaminu na wymarzone studia. Im więcej pracy włożysz w przygotowania, tym lepszy wynik osiągniesz na egzaminie i tym większą masz szansę na zostanie studentem Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej. Zapraszam na kursy przygotowujące do egzaminów na Wydział Architektury do mojej szkoły rysunku wenecjusz.pl. W poprzednich latach absolwenci mojej szkoły rysunku z powodzeniem dostali się na wymarzone studia architektoniczne z czołowych miejsc na liście przyjętych. Wszystkim uczniom pragnącym studiować architekturę życzę powodzenia w realizacji planów!