You are currently viewing Kompozycja architektoniczna
Kompozycja architektoniczna

Kompozycje architektoniczne to wariacje rozwijające kreatywność u artysty. Szczególnie dla kreatora, który fascynuje się architekturą. Tu duże znaczenie ma : przestrzeń, perspektywa, faktura itp. itd. Te wartości są składowymi obiektów architektonicznych i gdy chcemy czymś zaskoczyć odbiorcę winniśmy zastanowić się jak zmienić pewne relacje między środkami plastycznymi z naszego otoczenia, by zakomponować nowe atrakcje wzrokowe. Tu działamy na rzecz sprowokowania ciekawości u odbiorcy albo zachwycamy widza wspaniałością harmonii artystycznych form. Form bardzo szeroko pojętych oczywiście. Pamiętajmy, że mechaniczne powielenia form o dużym podobieństwie jest nudą . A obrazy / przedstawienie cieszy się uznaniem, zazwyczaj poprzez bogactwo użytych środków plastycznych, zakomponowanych w sposób harmonijny.