You are currently viewing Jak wygląda rekrutacja do liceum plastycznego?
Jak wygląda rekrutacja do liceum plastycznego?
  • Post category:Bez kategorii

Okres szkoły średniej to czas, kiedy młodzież powoli zaczyna decydować o tym, co będzie robić w przyszłości. Oczywiście w okresie późniejszym wybór profilu nie zawsze pokrywa się z tym, co robimy, bo z biegiem czasu zainteresowania, pasje i możliwości mogą ulegać zmianom, ale często jest to początek drogi młodego człowieka. Warto przemyśleć decyzję o profilu klasy, a nawet samej szkoły średniej. Jeśli chodzi o zainteresowania plastyczne – rysunek, malarstwo itp., to warto rozważyć ubieganie się o miejsce w szkole plastycznej, aby rozwijać swoją pasję, a być może przekuć ją w zawód. Na rynku edukacyjnym są różne szkoły – liceum plastyczne, czy klasa w liceum ogólnym o profilu artystycznym itp.. W naszym regionie największą sławą cieszy się liceum plastyczne – popularny gdyński “Plastyk”, czyli Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni.

Rekrutacja do szkoły o profilu plastycznym

Rekrutacja do szkół średnich przypada na koniec roku szkolnego, czyli maj – czerwiec. Jeśli chodzi o szkoły plastyczne, to rekrutacja oprócz złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających oceny w szkole podstawowej, wymagane jest zaliczenie egzaminu praktycznego. I dlatego piszę o tym teraz, w październiku, ponieważ jeszcze jest dużo czasu na przygotowanie się do egzaminu wstępnego.

W ZSP w Gdyni obowiązuje rekrutacja dwuetapowa:

  1. złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów, tj. wniosku o przyjęcie do szkoły, wykazu ocen uzyskanych w pierwszym semestrze 8 klasy, dyplomów, zaświadczeń i innych,
  2. egzaminu praktycznego, który bada wrażliwość plastyczną i polega na wykonaniu zadań z zakresu rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej, znajomości zagadnień związanymi z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych. 

Jak zdać egzamin do szkoły plastycznej?

Druga część rekrutacji zależy tylko od kandydata. Wynik kandydata  zależny jest od kilku czynników:

  • jego talentu i osobistych predyspozycji,
  • jak długo się przygotowywał do egzaminu,
  • jak dużo pracował,
  • czy ma już swój wypracowany warsztat,
  • czy pogłębiał swoją wiedzę z zakresu techniki itd.

Te wszystkie aspekty są bardzo ważne. Niektóre są naturalnym zasobem kandydata, a niektóre można wypracować, dopracować, podkręcić. Dlatego warto już teraz pomyśleć o właściwym kursie rysunku, który pomoże dobrze się przygotować do egzaminu praktycznego, a przy tym zniwelować stres związany z rekrutacją do szkoły średniej. Zapraszam do szkoły rysunku Wenecjusz – osobiście prowadzę kurs rysunku przygotowujący młodzież do egzaminów do liceum plastycznego. Sukces gwarantowany.