You are currently viewing Perspektywa w rysunku
Perspektywa w rysunku

Perspektywa w rysunku - perspektywa linearna

Czy wiesz czemu obiekt w oddali wydaje się mniejszy, a obiekty bliższe większe? Dlaczego dwie krawędzie drogi w końcu stykają się ze sobą? To właśnie przykłady perspektywy, a w rysunku i malarstwie mówi się o perspektywie linearnej. Perspektywa to sposób przedstawienia świata z naszego punktu położenia w przestrzeni. Perspektywa linearna (lub inaczej zbieżna) to sposób przedstawiania obiektów trójwymiarowych z rzeczywistości na płaskiej powierzchni tak, by sprawiały wrażenie głębi.

Perspektywa w rysunku - rodzaje perspektyw

Perspektywę w rysunku i malarstwie dzielimy na jednozbiegową i wielozbiegową (do najwięcej sześciu punktów), ptasią i żabią. W tym wpisie omówimy perspektywę jednozbiegową i wielozbiegowe.

Perspektywa jednozbiegowa

Perspektywa jednozbiegowa jest najprostsza. Odzwierciedla efekt skrótu perspektywicznego. Im bliżej punktu zbiegu tym obiekty są mniejsze. Na przykład stojąc wzdłuż drogi widać, że jej krawędzie zbiegają się do jednego punktu, a drzewa rosnące przy drodze maleją wraz z odległością od obserwatora. Ucząc się rysowania perspektywy zaczynamy właśnie od perspektywy jednozbiegowej, gdyż jest to podstawa.

Perspektywa dwuzbiegowa

W perspektywie dwuzbiegowej istnieją dwa punkty zbiegu. Daje ona bardziej naturalny efekt i jest w stanie precyzyjniej oddać przestrzeń. Zwykle patrzymy na obiekty pod kątem, więc do narysowania ich wykorzystamy perspektywę dwuzbiegową. Z perspektywy dwuzbiegowej korzystamy zwykle po dokładnym zrozumieniu perspektywy jednozbiegowej i poprawnym wyznaczaniu linii horyzontu.

Perspektywa trójzbiegowa

Perspektywa trójzbiegowa, jak nazwa wskazuje, posiada trzy punkty zbiegu. Wykorzystywana jest w sytuacji, gdy chcemy odwzorować obiekty w taki sposób, jak gdybyśmy patrzyli na nie z góry lub z dołu. Pojawia się więc tutaj dodatkowy punkt zbiegu od lub nad linią horyzontu.

Perspektywa wielozbiegowa

Z perspektywy wielozbiegowej korzysta się zwykle podczas rysowania kilku obiektów/brył. Dzięki niej tworzymy iluzję optyczną trójwymiarowości na papierze.