You are currently viewing Złota Brama
Złota Brama

Bardzo wartościowy obiekt architektoniczny Gdańska. Dzieło które powstało przy współpracy wybitnego architekta Abrahama van den Blocka i budowniczego Hansa Strakowskiego. Wyróżnia ją styl późnorenesansowy, ale widać również wpływy włoskie i niderlandzkie. W dawnych czasach przez złotą bramę wjeżdżały orszaki królewskie. Była ona bowiem symbolem bogactwa i potęgi miasta. Na szczególną uwagę zasługują umieszczone we fryzach na ścianie frontowe łacińskie cytaty, które pochodzą z psalmu 122 „Niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują. Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach!”. Na bramie ale od strony ulicy Długiej możemy przeczytać „Zgodą małe republiki rosną – niezgodą wielkie upadają ”. Na bramie możemy podziwiać w dolnej kondygnacji kolumny jońskie, osadzone na wysokich cokołach. W górnej zaś widać kolumny korynckie. Złota brama obfita jest w niderlandzkie elementy takie jak stylizowane owoce, warzywa, szyszki i inne motywy roślinne. Po zachodniej stronie bramy umieszczono tarczę z herbem miasta, attyki widnieją na fasadach bramy, na nich ustawiono osiem rzeźb alegorycznych – po 4 na każdej stronie. To co ciekawe to rekonstrukcje posągów z roku 1878, stanowiące kopie oryginalnych rzeźb Piotra Ringeringa, które zniszczyły się na skutek warunków klimatycznych. Rzeźby wykonane zostały w 1648 roku, wzorując się na projekcie  Jeremiasza Falcka. Od strony zachodniej stanowią symbol mieszczan: Pax („Pokój”), Libertas („Wolność”), Fortuna („Szczęście”) oraz Fama („Sława”). Od strony wschodniej (od ulicy Długiej) widać figury symbolizujące cnoty obywatelskie: Concordia („Zgoda”), Lustitia („Sprawiedliwość”)’, Pietas („Pobożność”) oraz Prudentia („Rozwaga”). Jak sama nazwa “złota brama” wskazuje pozłacane detale są jej częstym elementem. W letnim, pełnym słońcu jaskrawo błyszczą, swój urok jednak brama również zyskuje nocą. Oświetlona latarniami, przy gwieździstym niebie.