You are currently viewing Rysunek wyrażający emocje
Rysunek wyrażający emocje

„Rysunek wyrażający emocje” – Część 4 z serii „Co znaczy, że rysunek jest dobry?”

W tym artykule skupie się na rysunku wyrażającym emocje.

Cel wyrażania różnego rodzaju emocji jest osiągalny tylko u mistrzów. Aby wyrażać emocje (liczba mnoga emocji, a nie pojedyncza) trzeba mieć: bardzo głęboką wrażliwość obserwacji, bardzo dużo doświadczenia w rysunku i bogaty warsztat artystyczny. To już jest klasa mistrzowska, gdy odbiorcy są pod wpływem emocji jakie wprowadził artysta w swojej pracy. Im mocniej czuje się więź z emocjami wprowadzonymi przez artystę, tym większe uznanie dla tego artysty. Tego poziomu artyści tworzą najlepszą scenerię nawet w grach komputerowych.

Aby posiadać taki poziom artystyczny, trzeba przejść przez wiele żmudnych i przemyślanych doświadczeń na polu sztuki. Pomocne w tym jest osiągnięcie na wysokim poziomie celów z poprzednich artykułów w tej serii. W przeciwnym razie artysta będzie znał albo nawet podświadomie wyrażał jedną i tą samą emocję. I zawsze będzie to ten sam sposób na wszystkich jego pracach. To może być nudnawe.

Nawet każdy współczesny wokalista powie, że również w muzyce nie da się utrzymać popularności na jednym utworze. A o rozwoju kariery artystycznej, to w ogóle nie ma co myśleć. Nie jest komfortowe być gwiazdą jednego utworu tak jak aktorem jednego filmu. O ile taką gwiazdą w ogóle się było, w jakieś sensownej skali. Bawienie się emocjami w rysunku to cel dla nielicznych, ale na pewno jest warty podążania w tym kierunku.

Załączam rysunek trzy gracje jako przykład rysunku emocjonalnego.